A mobilidade sostible nas nosas escolas

Para facer que o modo de ir a escola, sexa a máis sostible das formas de moverse, habería que apuntar hacia formas de transporte que foran o menos contamiñantes posibles.