Reforzar a seguridade

Se ir andando a escola ofrece riscos pola cantidade e densidade do tráfico rodado, as medidas que haberán de adoptarse serán aquelas que favorezan o peón e calmen o tráfico dos alrededores dos colexios.