Proxecto da Concellería de Educación

Dirixidos a fomentar os traslados diarios da casa á escola a pé e de maneira responsable, por unha ruta segura establecida previamente.