CEIP A PONTE

O CAMIÑO ESCOLAR NAS AULAS DE INGLES DO CEIP A PONTE CURSO 2013-2014

Este curso intentamos traballar en varias direccións a mobilidade nas aulas e aproveitar o material didáctico facilitado ao centro a finais do curso pasado, asi como o baseado nas enquisas sobre o modo de desprazamento do alumnado e da observación de obstáculos e dificultades. realizando unha segunda fase de sensibilización.

Desde as aulas, a lectora, reorienta os temas da súa programación, co alumnado de 3-4º-5º e 6º, hacia o tema da mobilidade, transmitíndolles a súa propia experiencia en Manchester (a súa cidade de orixe), sobre a mobilidade nos colexios, e as diferentes implicacións dos adultos neste senso.

Traballou no aula con informacións de distintas organizacións que traballan no seu pais, como son SUSTRANS, e a súa propia experiencia de “Walk to school” o el “Walking bus”, no Reino Unido.

 

CEIP A PONTE CONFERENCIA (1) CEIP A PONTE CONFERENCIA (2) CEIP A PONTE CONFERENCIA (3) CEIP A PONTE CONFERENCIA (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 3 de decembro de 2013, as 17 horas impartíuse unha Conferencia no Salón de Actos do CEIP A Ponte, dirixida ao profesorado e os pais e nais deste centro para abordar o tema da mobilidade de forma conxunta e intentar accións e búsqueda de solucións ante os problemas de mobilidade as portas do centro.

As relatoras foron Isabel Prieto de Blás e Olivia Mcgrath.

SESIÓNS TEÓRICAS NAS AULAS E SAÍDAS

Traballamos a mobilidade nas aulas co alumnado de 3º ata 6º de Primaria e complementada posteriormente con saídas para analizar os problemas fundamentais do contorno do centro escolar desde o punto de vista dos accesos, da seguridad e da sostibilidade ambiental. Os alumnos tomaron conciencia da realidade das rúas polas que se desprazan implicándose na detección de problemas e para documentalas levaban cámaras de fotos.

Utilización dos recursos das TICs, como imaxes de satélite, a través de google maps, etc, como recurso didáctico inicial, e fichas de rexistro para analizaros problemas que se ían atopando.

CEIP A PONTE SAIDAS E CHARLAS (2) CEIP A PONTE SAIDAS E CHARLAS (4) CEIP A PONTE SAIDAS E CHARLAS (5) CEIP A PONTE SAIDAS E CHARLAS (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE MOBILIDADE DOS ESCOLARES DO CEIP A PONTE

Enquisas realizadas ao alumnado de todo o centro para coñecer os seus hábitos diarios no que se refire a mobilidade

Cartel conferencia camiño escolar A Ponte 3 de decembro

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 4ºEP

GRAFICA-MODO DE TRANSPORTE 5º-6 EI

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 5ºEP

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 6º EP

GRAFICAS DE DESPRAZAMENTO EN COCHE

GRAFÍCO Nº TOTAL DE PARTICIPANTES.

GRÁFICA DE DESPRAZAMENTOS A PÉ GRÁFICA -MODO DE TRANSPORTE 1º EP

GRÁFICA PRINCIPAL

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 3-4 EI

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 2ºEP

GRÁFICA-MODO DE TRANSPORTE 3º EP