CEIP MANUEL LUIS ACUÑA

Esquema-para-rincon-de-Camiño-Escolar_MANUEL-LUIS-ACUÑA-en-gallego-2

Cos alumnos deste centro realizamos traballo de campo, analizando os problemas fundamentais do entorno ao centro escolar, desde o punto de vista dos accesos (rúas sen beirarrúas, beirarúas moi estreitas…), a seguridade, aos hábitos diarios no que a mobilidade se refiere.

Experiencias para garantir que os escolares fagan o camiño ata a escola a pé de forma autónoma e sostible (saídas polo barrio) ou a utilización do autobús urbano (grazas a colaboración coa Empresa Urbanos de Ourense que lles facilitou unha tarxjeta de bus gratuíta para 32 alumnos e alumnas e máis para un acompañante).
Por unha banda os nenos e nenas do barrio teñen a posibilidade de socializarse e de ir asumindo cotas de autonomía nos seus desprazamentos diarios.
Cos pais e profesores do centro realizamos un Seminario de mobilidade, no que se analizaron os problemas que ten o centro en canto a accesibilidade e a seguridade do alumnado.

GRÁFICO DO ALUMNADO GRÁFICO Camiño EscolarMANUEL LUIS ACUÑA en gallego-2

GRAFICO-TIPO DE PELIGRO_RÚA MARCELO MACIAS

GRAFICO-TIPO DE PELIGRO PERCIBIDO

FOTO SEMINARIO DE MOBILIDADE

FOTO SAÍDA DE MOBILIDADE