CPR CONCEPCIÓN ARENAL

Neste centro impartíronse Seminarios de Mobilidade para todos os profesores e para os pais e nais.


Intentáronse buscar distintas solucións a problemática que presentaba o centro en canto a seguridade do alumnado, tendo en conta as infraestructuras da rúa na que está ubicado, R/Bedoya (beirrarúa moi estreita) e vehículos aparcados en dobre fila a entrada e saída do colexio.

 Intervención na rúa Bedoya en canto a accesibilidade e a seguridade (ampliación da beirarrúa e colocación de valla de seguridade).

 ANTES                                                                                                DESPOIS

fotos concepción arenal patrullas 3foto concepción arenal intervención