ACTIVIDADE PARA REALIZAR DESDE AS VENTÁS, BALCÓNS E XARDÍNS PROMOVIDA AULA DA NATUREZA DO RÍO MIÑO