Escola Municipal de Música

PRAZO PREINSCRICIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 22/23:

DO 6 AO 20 DE XUÑO

A escola de música cada ano oferta as prazas vacantes nas especialidades que imparte. Para este curso 2022-23 ofertamos prazas de violín, saxofón, piano, guitarra, baixo, batería e música e movemento ( de 4 a 7 anos) na opción alumnado Curso Escolar e con reserva de praza no centro, e tamén diferentes obradoiros  que abarcan distintas áreas musicais dirixidas a todas aquelas persoas, nenas/os e adultos,  con ou sen  formación musical previa, que desexen acercarse á música  sen reserva de praza do centro. Para este curso 2022-23 ofertamos obradoiros de guitarra, piano, batería e iniciación musical para nenas/os na opción de Obradoiros Musicais).

Lee as normas de matriculación das dúas opcións antes de preinscribirte. Para calquera dúbida ou consulta manda correo electrónico a escolademusica@ourense.gal

NORMAS DE MATRICULACIÓN

NORMAS DE MATRICULACIÓN OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR

NORMAS DE MATRICULACIÓN OBRADOIROS MUSICAIS

PRAZOS PREINSCRICIÓN PARA O CURSO 2022-23

PRAZO DE PREINSCRICIÓN DO 6 AO 20 DE XUÑO. PUBLICACIÓN DE LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: o 1 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA RECLAMACIÓN DE ERROS: do 1 ao 3 de setembro.   (achega a través do mail escoladeartes@ourense.es) PUBLICACIÓN DE LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: o 7 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA : do 12 ao 16 de setembro. (o alumnado admitido solicitará no prazo establecido o impreso de matrícula aceptando a praza ao mail escoladeartes@ourense.es,rematado o prazo de formalización entenderáse a renuncia da praza. O día 8 de setembro o novo alumnado escollerá horario, a excepción de música e movemento e os obradoiros musicais, xa que estes horarios e os grupos de linguaxe musical publicaranse na web o día 1 de xullo

CLICKEA NA OPCIÓN NA QUE QUEIRAS PREINSCRIBIRTE

A) OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR ( Música e movemento para nenos/as de 4 a 7 anos, e práctica instumental a partires de 8 anos : violín, saxofón, guitarra, piano, batería)

B) OPCIÓN OBRADOIROS MUSICAIS ( Iniciación musical 6-7 anos, guitarra, piano, batería, a partires de 8 anos en adiante )

As Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientación a estudos profesionais para todo aquel que teña  vocación e aptitude.

Dende a EMMO proporcionamos ás persoas que queiran achegarse á música a posibilidade de desenvolver as súas capacidades creativas e a súa sensibilidade artística.

Isto o facemos a través dun plan de estudo flexible, adaptado na medida do posible ás necesidades dos estudantes.

Na escola municipal de música, A MÚSICA É PARA TODOS E PARA TODAS

QUÉN PODE ACCEDER A ESCOLA DE MÚSICA?

QUÉ ESPECIALIDADES IMPARTE A ESCOLA DE MÚSICA?

Dende os 4 anos e sen límite de idade todas as persoas que desexen acercase á música.

Música e Movemento dende os 4 aos 7 anos e a partir dos 8 anos e sen límite de idade, Violín, Guitarra, Saxofón, Percusión, Piano, Frauta e Clarinete como especialidades instrumentais acompañadas das seguintes disciplinas complementarias: linguaxe musical, orquestra e combo.

Agasallo musical de Raquel Pato, Quela Aydillo e Alfonso Aydillo, coa marabillosa colaboración dun grupo de xeniais pequenos artistas da Escola Municipal de Música. Moitas grazas por estar sempre aí connosco.

A MÚSICA E O CEREBRO

MÚSICA E MOVEMENTO

PERCUSIÓN

VIOLÍN

PIANO

GUITARRA

SAXOFÓN

FRAUTA

CLARINETE

LINGUAXE MUSICAL

IMPROVISACIÓN

COMBO E ORQUESTRA