Escola Municipal de Música

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS

CURSO 2021-2022

HORARIOS MÚSICA E MOVEMENTO ALUMNADO NOVO INGRESO

LISTAXES OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR

LISTAXES OPCIÓN OBRADOIROS MUSICAIS

LISTAXES DE AGARDA

PRAZO PARA RECLAMACIÓN DE ERROS: do 1 ao 3 de setembro.   (achega a través do mail escoladeartes@ourense.es) PUBLICACIÓN DE LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: o 7 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA : do 10 ao 17 de setembro. (o alumnado admitido solicitará no prazo establecido o impreso de matrícula aceptando a praza ao mail escoladeartes@ourense.es,rematado o prazo de formalización entenderáse a renuncia da praza)

A escola de música cada ano oferta as prazas vacantes nas especialidades que imparte. Para este curso 2021-22 ofertamos prazas de violín, saxofón, clarinete, frauta e música e movemento.(Opción alumnado Curso Escolar) e tamén diferentes obradoiros  que abarcan distintas áreas musicais dirixidas a todas aquelas persoas, nenas/os e adultos,  con ou sen  formación musical previa, que desexen acercarse á música  sen ser alumnado con reserva de praza do centro. Para este curso 2021-22 ofertamos obradoiros de guitarra iniciación, guitarra moderna, improvisación, piano, batería, pandeireta,percusión tradicional e iniciación musical para nenas/os. (Opción Obradoiros Musicais). Lee as normas de matriculación das dúas opcións antes de preinscribirte. Para calquera dúbida ou consulta manda correo electrónico a escolademusica@ourense.gal

PRAZOS PREINSCRICIÓN PARA O CURSO 2021-22

OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR ( violín, saxofón, clarinete, frauta e música e movemento )

OPCIÓN OBRADOIROS MUSICAIS ( guitarra iniciación, guitarra moderna, improvisación, piano, batería, pandeireta,percusión tradicional e iniciación musical )

NORMAS DE MATRICULACIÓN OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR

NORMAS DE MATRICULACIÓN OBRADOIROS MUSICAIS

Agasallo musical de Raquel Pato, Quela Aydillo e Alfonso Aydillo, coa marabillosa colaboración dun grupo de xeniais pequenos artistas da Escola Municipal de Música. Moitas grazas por estar sempre aí connosco.

A MÚSICA E O CEREBRO

SIGUE COA MÚSICA NA CASA

A EMMO acompáñate na casa para que non perdas a rutina musical.

O profesorado das distintas especialidades que se imparten na Escola Municipal de Música pon a disposición do alumnado diferentes propostas didácticas para facilitar as rutinas diarias na formación musical.

MÚSICA E MOVEMENTO

PERCUSIÓN

VIOLÍN

PIANO

GUITARRA

SAXOFÓN

FRAUTA

CLARINETE

LINGUAXE MUSICAL

IMPROVISACIÓN

COMBO E ORQUESTRA

As Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientación a estudos profesionais para todo aquel que teña  vocación e aptitude.

Dende a EMMO proporcionamos ás persoas que queiran achegarse á música a posibilidade de desenvolver as súas capacidades creativas e a súa sensibilidade artística.

Isto o facemos a través dun plan de estudo flexible, adaptado na medida do posible ás necesidades dos estudantes.

Na escola municipal de música, A MÚSICA É PARA TODOS E PARA TODAS

QUÉN PODE ACCEDER A ESCOLA DE MÚSICA?

Dende os 4 anos e sen límite de idade todas as persoas que desexen acercase á música.

QUÉ ESPECIALIDADES IMPARTE A ESCOLA DE MÚSICA?

Música e Movemento dende os 4 aos 7 anos e a partir dos 8 anos e sen límite de idade, Violín, Guitarra, Saxofón, Percusión, Piano, Frauta e Clarinete como especialidades instrumentais acompañadas das seguintes disciplinas complementarias: linguaxe musical, orquestra e combo.