Escola Municipal de Música

Comezamos as clases o día 19 de setembro

Para solicitar praza en listaxe de agarda envía correo a escolademusica@ourense.gal cos teus datos (data de nacemento incluida) e a especialidade que solicitas, non esquezas un número de teléfono para contactar.

IMPRESO MATRÍCULA PARA CURSO ESCOLAR 22- 23

IMPRESO MATRÍCULA OBRADOIRO 22-23

LISTAXES DEFINITIVAS CURSO ESCOLAR INSTRUMENTO

LISTAXES DEFINITIVAS CURSO ESCOLAR MÚSICA E MOVEMENTO E INICIACIÒN MUSICAL

LISTAXES DEFINITIVAS OBRADOIROS PIANO

LISTAXES DEFINITIVAS OBRADOIROS GUITARRA

LISTAXES DEFINITIVAS OBRADOIROS BATERÍA NIVEL I

LISTAXES DEFINITIVAS OBRADOIROS BATERÍA NIVEL I I

HORARIO OBRADOIROS PIANO

(para los horarios de lenguaje llamar al tfn 606279351)

HORARIO OBRADOIROS GUITARRA

LISTAXES PROVISIONAIS CURSO 22/23

MÚSICA E MOVEMENTO 4 ANOS .- Xornada continua

MÚSICA E MOVEMENTO 4 ANOS.– Xornada partida

MÚSICA E MOVEMENTO 5 ANOS .- GRUPO 1

MÚSICA E MOVEMENTO 5 ANOS .- GRUPO 2

OBRADOIRO DE INICIACIÓN MUSICAL 6-7 ANOS I

OBRADOIRO DE INICIACIÓN MUSICAL 6-7 ANOS II

CURSO ESCOLAR VIOLÍN

CURSO ESCOLAR SAXOFÓN

CURSO ESCOLAR GUITARRA ADULTOS

CURSO ESCOLAR BAIXO

CURSO ESCOLAR BATERÍA ADULTOS

CURSO ESCOLAR PIANO ADULTOS CON COÑECEMENTOS

CURSO ESCOLAR PIANO ADULTOS SEN COÑECEMENTOS

CURSO ESCOLAR PIANO NENAS/OS CON COÑECEMENTOS

OBRADOIRO PIANO 8-11 ANOS SEN COÑECEMENTOS

OBRADOIRO PIANO 8-11 ANOS CON COÑECEMENTOS

OBRADOIRO PIANO 12 A 16 ANOS SEN COÑECEMENTOS

OBRADOIRO DE PIANO 16 ANOS EN ADIANTE CON COÑECEMENTOS

OBRADOIRO GUITARRA DE 8 A 11 ANOS NIVEL II

OBRADOIRO GUITARRA DE 12 A 16 ANOS NIVEL II

OBRADOIRO BATERIA INICIACIÓN

OBRADOIRO BATERIA NIVEL II

PRAZO PARA RECLAMACIÓN DE ERROS: do 1 ao 3 de setembro.   (achega a través do mail escolademusica@ourense.gal) PUBLICACIÓN DE LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: o 7 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA : do 12 ao 16 de setembro. (o alumnado admitido solicitará no prazo establecido o impreso de matrícula aceptando a praza ao mail escolademusica@ourense.gal,rematado o prazo de formalización entenderáse a renuncia da praza. O día 8 de setembro o novo alumnado escollerá horario, a excepción de música e movemento e os obradoiros musicais, xa que estes horarios e os grupos de linguaxe musical publicaranse na web o día 1 de setembro (Música e movemento) e o día 2 obradoiros e linguaxe musical . *MODIFICADO

* OS HORARIOS DOS OBRADOIROS DE GUITARRA E PIANO PUBLICARANSE O LUNS DÍA 5 DE SETEMBRO

PRAZO PREINSCRICIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 22/23:

DO 6 AO 20 DE XUÑO

A escola de música cada ano oferta as prazas vacantes nas especialidades que imparte. Para este curso 2022-23 ofertamos prazas de violín, saxofón, piano, guitarra, baixo, batería e música e movemento ( de 4 a 7 anos) na opción alumnado Curso Escolar e con reserva de praza no centro, e tamén diferentes obradoiros  que abarcan distintas áreas musicais dirixidas a todas aquelas persoas, nenas/os e adultos,  con ou sen  formación musical previa, que desexen acercarse á música  sen reserva de praza do centro. Para este curso 2022-23 ofertamos obradoiros de guitarra, piano, batería e iniciación musical para nenas/os na opción de Obradoiros Musicais).

Lee as normas de matriculación das dúas opcións antes de preinscribirte. Para calquera dúbida ou consulta manda correo electrónico a escolademusica@ourense.gal

NORMAS DE MATRICULACIÓN

NORMAS DE MATRICULACIÓN OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR

NORMAS DE MATRICULACIÓN OBRADOIROS MUSICAIS

PRAZOS PREINSCRICIÓN PARA O CURSO 2022-23

PRAZO DE PREINSCRICIÓN DO 6 AO 20 DE XUÑO. PUBLICACIÓN DE LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: o 1 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA RECLAMACIÓN DE ERROS: do 1 ao 3 de setembro.   (achega a través do mail escolademusica@ourense.gal) PUBLICACIÓN DE LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: o 7 de setembro na web www.educacionourense.es PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA : do 12 ao 16 de setembro. (o alumnado admitido solicitará no prazo establecido o impreso de matrícula aceptando a praza ao mail escolademusica@ourense.gal,rematado o prazo de formalización entenderáse a renuncia da praza. O día 8 de setembro o novo alumnado escollerá horario, a excepción de música e movemento e os obradoiros musicais, xa que estes horarios e os grupos de linguaxe musical publicaranse na web o día 1 de setembro.

CLICKEA NA OPCIÓN NA QUE QUEIRAS PREINSCRIBIRTE

A) OPCIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR ( Música e movemento para nenos/as de 4 a 7 anos, e práctica instumental a partires de 8 anos : violín, saxofón, guitarra, piano, batería)

B) OPCIÓN OBRADOIROS MUSICAIS ( Iniciación musical 6-7 anos, guitarra, piano, batería, a partires de 8 anos en adiante )

As Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientación a estudos profesionais para todo aquel que teña  vocación e aptitude.

Dende a EMMO proporcionamos ás persoas que queiran achegarse á música a posibilidade de desenvolver as súas capacidades creativas e a súa sensibilidade artística.

Isto o facemos a través dun plan de estudo flexible, adaptado na medida do posible ás necesidades dos estudantes.

Na escola municipal de música, A MÚSICA É PARA TODOS E PARA TODAS

QUÉN PODE ACCEDER A ESCOLA DE MÚSICA?

QUÉ ESPECIALIDADES IMPARTE A ESCOLA DE MÚSICA?

Dende os 4 anos e sen límite de idade todas as persoas que desexen acercase á música.

Música e Movemento dende os 4 aos 7 anos e a partir dos 8 anos e sen límite de idade, Violín, Guitarra, Saxofón, Percusión, Piano, Frauta e Clarinete como especialidades instrumentais acompañadas das seguintes disciplinas complementarias: linguaxe musical, orquestra e combo.

Agasallo musical de Raquel Pato, Quela Aydillo e Alfonso Aydillo, coa marabillosa colaboración dun grupo de xeniais pequenos artistas da Escola Municipal de Música. Moitas grazas por estar sempre aí connosco.

A MÚSICA E O CEREBRO

MÚSICA E MOVEMENTO

PERCUSIÓN

VIOLÍN

PIANO

GUITARRA

SAXOFÓN

FRAUTA

CLARINETE

LINGUAXE MUSICAL

IMPROVISACIÓN

COMBO E ORQUESTRA