NOVA ACTIVIDADE DE EDUCACIÓN VIARIA

Alumnado de Educación Primaria participa nas novas actividades que teñen lugar nas pistas de examen da la Jefatura Provincial de Tráfico en Santa Cruz de Arrabaldo.

Nun circuito similar ao entorno urbano, o alumnado demostra que é posible a convivencia entre peóns, patinetes e bicicletas.


Colabora a Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, Guardia Civil de Tráfico e Protección civil do Concello.