Saxofón

SIGUE COA MÚSICA NA CASA

Partituras para repasar e cousas novas que tocar…

NIVEL 1

Para quentar e practicar técnica: escala de Sol Maior en brancas (2 segundos), negras (1 segundo), e corcheas (2 notas por segundo). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “La Cour du Roi”, duración 10 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

“LA COUR DU ROI”

Duración máxima da sesión 25 ou 30 minutos.

NOVO TRABALLO SEMANAL

Para quentar e practicar técnica: escala de Fa Maior en redondas (4 segundos),brancas (2 segundos) e negras (1 segundo. Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Oh When The Saints”, duración 10 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

“OH WHEN THE SAINTS”

Duración máxima da sesión 25 ou 30 minutos.

NOVO TRABALLO SEMANAL do 4 ao 11

Para quentar e practicar técnica: escala de Sib maior en redondas (4 segundos),brancas (2 segundos) e negras (1 segundo. Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “In The Shinning Moonlight”, duración 10 minutos.

“IN THE SHINNING MOOLIGHT”

Repaso de: Let´s Rock, Oh When the Saints, La Cour du Roi e cancións anteriores. Duración 10 minutos.

Duración (máxima) total da sesión: 25 ou 30 min.

NIVEL 2A

Para quentar e practicar técnica: escala de La Maior en brancas (2 segundos), negras (1 segundo), e corcheas (2 notas por segundo). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Joe Turner”, duración 15 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

Duración máxima da sesión 30 ou 35 minutos.

JOE TURNER”


NOVO TRABALLO SEMANAL

Para quentar e practicar técnica: escala de Mi b Maior en brancas (2 segundos), negras (1 segundo), e corcheas (2 notas por segundo). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Teacher’s Blues”, duración 15 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

“TEACHER’S BLUES”

Duración máxima da sesión 30 ou 35 minutos.

NOVO TRABALLO SEMANAL do 4 ao 11

Para quentar e practicar técnica: escala de Mi b Maior en brancas (2 segundos), negras (1 segundo), e corcheas (2 notas por segundo). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Over the Rainbow”, duración 15 minutos. E repaso de Can you Feel the Love Tonight, Teacher Blues, Joey Turner, Oye como va, Yellow Submarine e Don`t Worry (ademáis dos temas da Peque Orquestra) Duración 10 minutos.

“OVER THE RAINBOW”

Duración máxima da sesión 30 ou 35 minutos.

NIVEL 2B

Para quentar e practicar técnica: escala de La Maior en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por minuto). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Every Breath Yo Take”, duración 15 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

Duración máxima da sesión 30 ou 35 minutos.

EVERY BREATH YOU TAKE” (Saxo alto)

EVERY BREATH YOU TAKE 2″ (Saxo tenor)


NOVO TRABALLO SEMANAL

Para quentar e practicar técnica: escala de Mib Maior en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por minuto). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “You’ve got a friend In me”, duración 15 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

YOU’VE GOT A FRIEND IN ME” (Saxo alto)

YOU’VE GOT A FRIEND IN ME” ( Saxo tenor)

Duración máxima da sesión 30 ou 35 minutos.

NOVO TRABALLO SEMANAL do 4 ao 11

Para quentar e practicar técnica: escala de Mib Maior en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por segundo). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 5 ou 10 minutos.

Traballar a canción “Hey Brother ou Sittin’on”, duración 15 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

“HEY BROTHER”( saxo alto)

HEY BROTHER” (saxo tenor)

SITTIN’ON”

Duración (máxima) total da sesión: 30 ou 35min.

NIVEL 3

Para quentar e practicar técnica: escala de Mi b Maior en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por minuto). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 10 minutos.

Traballar algunha/s destas cancións “Don’t Stop Me Now” “The Girl From Ipanema” e para os máis valentes ” I Will Survive” , duración 20 minutos. E repaso das cancións anteriores outros 10 minutos.

Duración máxima da sesión 40 minutos

“DON’T STOP ME NOW” ( Saxo alto)

DON’T STOP ME NOW” (saxo tenor)

THE GIRL FROM IPANEMA

I WILL SURVIVE” (saxo alto)

I WILL SURVIVE” (saxo tenor)

NOVO TRABALLO SEMANAL

Para quentar e practicar técnica: escala de Sol menor en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por minuto). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 10 minutos.

Traballar algunha/s destas cancións “Un paso adelante” “Blues in the Closet” .

UN PASO ADELANTE” (saxo alto)

UN PASO ADELANTE” (saxo tenor)

BLUES IN THE CLOSET (saxo alto)

BLUES IN THE CLOSET” (saxo tenor)

NOVO TRABALLO SEMANAL do 4 ao 11

Para quentar e practicar técnica: escala de Do menor en brancas (2 segundos), corcheas (2 notas por segundo)e semicorcheas( 4 notas por minuto). Utilizar metrónomo a velocidade de 60 ou no seu defecto o reloxo. Duración 10 minutos.

Traballar algunha/s destas cancións Hey Brother e My One and Only Love,. .Duración 20 minutos.

“HEY BROTHER” (saxo alto)

HEY BROTHER” (saxo tenor)

MY ONE AND ONLY lOVE”

Repaso dos temas (Un paso adelante, Blues in the Closet, Don´t Stop me Now, The Girl from Ipanema, I Will Survive,……

Duración 10 minutos.

Duración máxima da sesión 40 minutos