Presentación do Concelleiro

Armando Ojea Bouzo

“Sólo por a Educación se humaniza o ser humano. (KANT)”