Propostas relacionadas coa participación infantil e a formación

1 Documento Dereitos da infancia e COVID-19: Oportunidades da actuación para que os gobernos locales apoien a infancia e as súas familias durante a pandemia do novo coronavirus.

Elaborado por UNICEF, este documento (en adxunto)  identifica, por unha parte, os principais riscos que esta crisis supón para os nenos, nena se adolescentes e as súas familias; por outra, indica as oportunidades de acción para que os municipios lles presten o apoioo adecuado durante a pandemia.

2 Encontros de participación online: rapaces e rapazas en acción.

Para que os rapaces e as rapazas se animen a participar en ciclo de sesiones online de participación, onde os protagonistas son eles que participan habitualmente nos seus consellos locales.

Nas sesións semanais plnatexadas,  falarán sobre as súas experiencias nas reunións virtuais cos seus grupos, cómo están vivendo o seu día a día na “escola en casa”, o contacto que están tendo con políticose  a súa visión de cara ao post confinamento.

A metodología que se usará en cada sesión terá unha parte de exposición a cargo dalgunhos rapaces e rapazas para que compartan a súa visión e experiencia. Abrírase a comentarios, preguntas e ideas do resto de asistentes para finalmente, co apoioo da dinamización, xerar entre todos conclusións e propostas sobre o tema tratado na sesión.

Datas e temáticas:

-28 de abril de 17:00h a 18:00h: Experiencias dos consellos de participación infantil durante o confinamento

-7 de maioo de 17:00h a 18:00h: A escola na casa

-14 de maio de 17:00h a 18:00h: ¿Estaste reunindo co teu alcalde o alcaldesa?

-21 de maio de 17:00h as 18:00h: Postconfinaiento, ¿E agora qué?

Tamén haberá unha sesión específica para técnicos municipais e/ou asociacións que apoien procesos de participación infantil e adolescente, con claves para a dinamización de espacios virtuais: 29 de abril de 11 a 12h

Toda a información e inscripcións aquí:https://ciudadesamigas.org/covid19-participacion-infantil-online/

3 Enquisa dirixida ao personal técnico

Enlace https://ciudadesamigas.org/respuesta-social-de-los-gobiernos-locales-frente-al-covid-19/

4 ClipClubTV

Activo o programa ata o día 30 de abril, polo que si algún rapaz/a qere subir o seu video, ainda pode facelo co consentemento dos pais e nais en: https://clipclubtv.com/

5 Curso MOOC “Contando con la Infancia y la Adolescencia en el Municipio”

Propuesta de formación online organizada desde a Dirección General de Infancia de la Junta de Andalucía , con la participación del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía, del Observatorio de la Infancia de la Junta de Andalucía y Unicef Andalucía.

Abierto a toda España y dirigido a profesionales del ámbito municipal que trabajen en temáticas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

La inscripción es gratuita. Más información e inscripciones en el siguiente enlace

Comezo da formación: 27 de abril

Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=QlRobb80Yqo&feature=youtu.be